Tổng hợp 15 Mẫu Luận Văn Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân

1. 3 mẫu luận văn cho vay khách hàng cá nhân về hiệu quả

1.1 Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về hiệu quả

– Giới thiệu tên đề tài 

 • Luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân

  với đề tài “Đánh giá hiệu quả cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) – Chi nhanh Huế của tác giả Nguyễn Vũ Bảo”. 

– Trích dẫn phần mô tả tình huống 

 • Thị trường cho vay tiêu dùng với khách hàng cá nhân ở Việt Nam hiện nay đang có những bước đầu phát triển tích cực và được các chuyên gia đánh giá là vô cùng tiềm năng. 


Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về hiệu quả

1.2 Luận văn cho vay khách hàng cá nhân với đề tài về hiệu quả

Giới thiệu tên đề tài: 

Trích dẫn phần mô tả tình huống

 • Trong bài luận văn này tác giả đã tiến hành phân tích, đánh giá hiệu quả và các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân. 

 • Đồng thời đưa ra các tiêu chí định lượng như: dư nợ cho vay, doanh số huy động, nợ xấu, hệ số thu nợ, vòng quay vốn… Và sử dụng phương pháp xử lý số liệu sơ cấp kết hợp nghiên cứu thu thập để tổng hợp, rút ra nhận xét về hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Huế.


Luận văn cho vay khách hàng cá nhân với đề tài về hiệu quả

Giới thiệu tên đề tài: 

 • Tác giả Nguyễn Thị Hoài  đã viết bài

  luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân

  với đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh thành phố Vinh”.

Trích dẫn phần mô tả tình huống: 

 • Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoài đã dành nhiều thời gian phân tích thực tế và đưa ra một số giải pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay cá nhân và trình bày chi tiết trong 2 phần:

  • Phần 1: Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh thành phố Vinh

  • Phần 2: Thực trạng và giải pháp cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh thành phố Vinh


2. 3 mẫu luận văn cho vay khách hàng cá nhân về chất lượng

2.1 Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về đề tài chất lượng

Giới thiệu tên đề tài: 

Trích dẫn phần mô tả tình huống: 

 • Trong bài luận văn để nghiên cứu chi tiết và làm rõ các vấn đề tác giả đã kết hợp 3 phương pháp nghiên cứu: phương pháp thu thập dữ liệu, phương pháp thống kê mô tả và phương pháp thống kê so sánh. 

 • Các số liệu về tình hình thực tế được thu thập, phân tích từ năm 2015 đến nay và từ đó đưa ra các giải pháp ứng dụng đề xuất đến năm 2025 và các năm tiếp theo.


Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về đề tài chất lượng

2.2 Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về chất lượng

Giới thiệu tên đề tài: 

 • Tác giả Nguyễn Thạc Hùng đã viết bài

  luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân

  với đề tài “Chất lượng cho vay mua nhà ở đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội”.

Trích dẫn phần mô tả tình huống: 

 • Nhà ở là tài sản lớn của một gia đình, góp phần biểu hiện sự an toàn, ổn định cho các thành viên. Hiện này hầu hết các khoản cho vay nhà ở của chi nhánh đều cần có tài sản bảo đảm, điều này gây nhiều khó khăn cho phát triển hoạt động tại chi nhánh. 

 • Chi nhánh luôn có mức trích dự phòng thực tế cao hơn so với quy định, thiếu sự linh hoạt trong quay vòng vốn. Vì vậy đã thúc đẩy tác giải viết bài luận văn về việc nâng cao chất lượng cho vay mua nhà ở đối với khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Tây Hà Nội.


Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về chất lượng

Giới thiệu tên đề tài:

 • Luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân

  với đề tài “Chất lượng tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sơn Tây của tác giả Nguyễn Duy Hiển.

Trích dẫn phần mô tả tình huống: 

 • Bài luận văn nghiên cứu và làm rõ các vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng trong thời gian qua và đưa ra định hướng phát triển giai đoạn 2023-2025, thể hiện qua 3 chương:

  • Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại

  • Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng trong cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sơn Tây

  • Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sơn Tây


3. 4 mẫu luận văn cho vay khách hàng cá nhân về quản trị rủi ro

3.1 Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về quản trị rủi ro

Giới thiệu tên đề tài: 

Trích dẫn phần mô tả tình huống: 

 • Tác giả tập trung phân tích, nghiên cứu 3 nội dung chủ yếu:

  • Chương 1: Cơ sở lý luận về rủi ro, rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng

  • Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong

  • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong


Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về quản trị rủi ro

Giới thiệu tên đề tài: 

 • Luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân

  với đề tài “Quản lý rủi ro trong cho vay khách hàng cá nhân tại các Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ” của tác giả Tạ Thu Hường.

Trích dẫn phần mô tả tình huống: 

 • Trong những năm gần đây, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của toàn ngành liên tục bị giảm sút, giảm sâu nhất tới gần 6%. Hầu hết các ngân hàng đều có số dư cho vay ra giảm hoặc tăng không đáng kể so với đầu năm. 

 • Tỷ lệ nợ xấu tăng cao. Vì vậy công tác quản lý rủi ro đối với trường hợp cho vay khách hàng cá nhân luôn được quan tâm đặc biệt. Từ thực tế đó, thạc sĩ Thu Hường đã viết bài luận văn này với mong muốn đưa ra một số giải pháp, kiến nghị để khắc phục tình trạng trên.


Giới thiệu tên đề tài: 

Trích dẫn phần mô tả tình huống: 

 • Rủi ro tín dụng là một thực trạng tất yếu, là vấn đề tồn tại cần quan tâm tại bất cứ ngân hàng nào. 

 • Tác giả viết bài luận văn này với mong muốn giúp ngân hàng nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, và đưa ra các giải pháp để phát triển hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân, tạo dựng hệ thống khách hàng ổn định tại ngân hàng trong thời gian tới.


3.4 Luận văn cho vay khách hàng cá nhân với đề tài về quản trị rủi ro

Giới thiệu tên đề tài: 

Trích dẫn phần mô tả tình huống: 

 • Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm viết bài luận tập trung nghiên cứu về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ. 

 • Đưa ra các giải pháp, phương hướng nhằm tăng cường, nâng cao quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân.


Luận văn cho vay khách hàng cá nhân với đề tài về quản trị rủi ro

4. 5 luận văn cho vay khách hàng cá nhân về phát triển

4.1 Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về phát triển

Giới thiệu tên đề tài: 

 • Bài

  Luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân

  của tác giả Hà Thái Sơn với đề tài “Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội”

Trích dẫn phần mô tả tình huống: 

 • Luận văn dựa trên hệ thống lý luận về phát triển cho vay khách hàng cá nhân để phân tích thực trạng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội và thực hiện 3 nhiệm vụ chính:

 • Hệ thống hóa có chọn lọc những vấn đề lý luận cơ bản về tín dụng và chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại

 • Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng và chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng để thấy được những thành công đồng thời phát hiện những nguyên nhân tồn tại, vướng mắc

 • Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội


Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về phát triển

4.2 Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về đề tài phát triển

Giới thiệu tên đề tài: 

Trích dẫn phần mô tả tình huống: 

 • Tác giả thu thập số liệu, thông tin nghiên cứu đề tài tại Ngân hàng từ 2016 – 2023 và định hướng đến năm 2025. 

 • Trên cơ sở đánh giá, phân tích thực trạng hoạt động cho vay với đối tượng là khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhanh Quang Trung, tác giả đã chỉ ra những tồn tại và hạn chế tại chi nhánh. 

 • Từ đó, để hoàn thành mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ đứng đầu, ngân hàng cần đặc biệt chú trọng phát triển hoạt động cho vay nhóm khách hàng cá nhân.


Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về đề tài phát triển

Giới thiệu tên đề tài: 

Trích dẫn phần mô tả tình huống: 

 • Khách hàng cá nhân là nhóm khách hàng tiềm  năng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các Ngân hàng thương mại. Dịch vụ khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam liên tục thay đổi, phát triển về quy mô và chất lượng. 

 • Tuy vậy vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Quy mô và tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân còn nhỏ, chưa đạt được kỳ vọng của lãnh đạo và chất lượng, hiệu quả cho vay còn thấp. Nắm bắt thực tế đó tác giả đã viết bài luận văn này nhằm phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện tình hình.


Giới thiệu tên đề tài: 

Trích dẫn phần mô tả tình huống: 

 • Đi từ hướng phân tích tổng hợp kết hợp với việc sử dụng phần mềm xử lý dữ liệu, tác giả đã tổng hợp, hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại chi nhánh Hải Dương. 

 • Phản ánh tình hình thực tế của hoạt động phát triển thị trường cho vay với khách hàng cá nhân tại chi nhánh. Đưa ra các giải pháp phù hợp, tận dụng tiềm lực của chi nhánh cũng như khai thác tối ưu tiềm năng của thị trường trong khu vực.


4.5 Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về nội dung phát triển

Giới thiệu tên đề tài: 

Trích dẫn phần mô tả tình huống: 

  • Chương 1: Các lý luận cơ bản về phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại

  • Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long

  • Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhanh Thăng Long


Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về nội dung phát triển

5. Cách trình bày luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân


Cách trình bày luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân

5.1. Trình bày đúng định dạng

Luận văn cần được trình bày mạch lạc, rõ ràng, đúng định dạng. Trong bài luận văn cho vay khách hàng cá nhân sẽ thường dùng:

 • Font chữ Times New Roman (Unicode), cỡ chữ 13 -14

 • Số trang thường được đánh ở giữa và trên đầu mỗi trang

 • Luận văn thường có độ dài từ 60 đến 80 trang và trong đó 50% là trình bày kết quả nghiên cứu, biện luận của sinh viên.

5.2. Nội dung rõ ràng

Về phần nội dung chính tùy vào đề tài sinh viên có thể kiểm định lại giả thuyết hoặc mô tả định lượng đúc rút ra kết luận hay xây dựng mô hình mới. Nếu là trường hợp kiểm định thì cần nêu rõ là sử dụng mô hình gì để kiểm định, giải thích rõ ý nghĩa các biến trong mô hình.

5.3. Bố cục gọn gàng đúng tiêu chuẩn

Thông thường với luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân bố cục gọn gàng đúng tiêu chuẩn sẽ gồm 8 phần như sau:

 • Mở đầu

 • Tổng quan

 • Các nghiên cứu, thực nghiệm hoặc lý thuyết

 • Trình bày, đánh giá và bàn luận kết quả

 • Kết luận

 • Đưa ra kiến nghị cho nghiên cứu tiếp theo

 • Phụ lục

5.4. Tuân thủ cách viết tài liệu chuẩn APA

Hiện nay có 5 cách trích dẫn tài liệu được sử dụng nhiều nhất là: kiểu IEEE, kiểu APA, kiểu MLA, kiểu Chicago và kiểu Harvard. Chúng ta cùng đi sâu tìm hiểu phương pháp APA. APA là từ viết tắt của The American Psychological Association, do Hiệp hội tâm lý Hoa Kỳ cung cấp. APA đòi hỏi hai yếu tố là: trích dẫn văn bảnliệt kê danh sách tài liệu tham khảo

Nếu bạn có trích dẫn hay diễn giải ý tưởng, tác phẩm của người khác, bạn cần phải thừa nhận tác giả và nguồn. Nếu không, bạn có thể sẽ bị buộc tội đạo văn, điểm trừ rất lớn trong luận văn của bạn.

Hiện nay, ngày càng có nhiều sinh viên đã lựa chọn cho vay khách hàng cá nhân làm đề tài cho luận văn của mình. Luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân đòi hỏi người viết phải có hiểu biết rõ về thực tế tại ngân hàng thực tập kết hợp với các kỹ năng phân tích, xử lý dữ liệu và vận dụng các phương pháp luận linh hoạt.